Educació, el camí cap a un món sostenible

Reflexions sobre el 8è Congrés Mundial d’Educació Ambiental (WEEC) i les 3es Jornades PAN-europees d’educació ambiental cap a la sostenibilitat

Educació. És una de les primeres paraules que venen al cap de la gent quan parlem del futur. De tenir un futur digne. De poder decidir sobre el futur d’una manera formada i informada. De tenir la capacitat de participar en la construcció de quelcom, ja sigui la nostra pròpia vida, o de la societat en la qual vivim.

Després d’un any, el 2014, en què va finalitzar la dècada de les Nacions Unides (NNUU) dedicada a l’Educació per a la Sostenibilitat, estem a punt de tancar aquest 2015 en el qual s’estan produint diversos esdeveniments que pretenen, no només posar sobre la taula els diferents reptes globals que tenim al davant, sinó definir objectius comuns i direccions que posin a disposició de governs, administracions públiques, empreses privades, organitzacions i de la societat civil guies i indicadors per trobar un camí en el qual hi capiguem totes les persones i per on hi puguem transitar amb seguretat.

El 8è Congrés Mundial d’Educació Ambiental (WEEC 2015) que va tenir lloc a Gotemburg (Suècia) entre el 29 de juny i el 2 de juliol de 2015, i les III Jornades PAN-europees d’educació ambiental cap a la sostenibilitat que van tenir lloc a Barcelona el passat 1 i 2 d’octubre, són dos d’aquests esdeveniments que van centrar la seva atenció en el paper de l’educació.

Hall-WEEC15

Continua llegint