Preparats per als nous reptes en la gestió dels residus

Què pot fer que es realitzin fins a set edicions d’un curs tècnic sobre residus? I que se n’esgotin les places en dues setmanes? Quin interès pot fer que més de 60 persones omplin un aula, o que més de 150 persones assisteixin a sessions informatives sobre gestió de residus?

Aquestes són algunes de les xifres de les diferents formacions tècniques en l’àmbit dels residus que ha proposat l’Escola de Formació del COAMB en els darrers mesos, en col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta, i que han despertat un gran interès entre tècnics i càrrecs municipals, consultors i empreses.

El motiu d’aquest èxit de convocatòria és triple: d’una banda, les formacions s’enfocaven a temes i necessitats del dia a dia dels professionals, seguidament, la gestió municipal dels residus és un servei bàsic amb importants implicacions pel que fa a costos i qualitat urbana i, finalment, ja no es poden obviar els cada cop més exigents objectius de recollida i gestió de residus de la normativa ambiental europea i de la mateixa planificació catalana (PRECAT20).

contractes_residus_butlletí

Unes exigències ambientals creixents

Així, el Paquet d’Economia Circular de la UE de desembre del 2015 estableix objectius com ara l’increment de l’objectiu de Preparació per a la reutilització i Reciclatge a un 50% el 2020 i a un 65% el 2030; l’increment de la quantitat i la qualitat de totes les fraccions objecte de la recollida selectiva; l’obligatorietat d’efectuar la recollida selectiva de fracció orgànica, l’increment progressiu dels cànons d’incineració i d’abocador o la introducció progressiva dels sistemes de pagament. Tots aquests objectius es plasmaran en la revisió de les normatives europees que actualment s’estan tramitant.

En aquest marc, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya i amb un horitzó d’actuació situat a l’any 2020, inclou uns objectius estratègics entre els quals s’inclouen aspectes com ara la potenciació de la gestió dels residus com a recursos; la contribució a  la  lluita  contra  el  canvi climàtic i altres impactes associats a la gestió de residus; la promoció de la valorització material des d’una òptica d’economia circular i baixa en carboni o la reducció de la generació  de  residus,  impulsant  la  prevenció  i  la reutilització. Tots aquests objectius estratègics es concreten en objectius quantitatius específics molt ambiciosos i equiparables amb els de la nova normativa europea.

El context, doncs, fa necessari que els tècnics (i sovint els càrrecs electes també) estiguin formats, i aquesta necessitat de formació ha possibilitat la realització de diverses edicions de cursos sobre les particularitats de la gestió, licitació i optimització dels serveis de recollida de residus, així com sobre la implantació de sistemes de recollida porta a porta.

Sistemes personalitzats i amb elevada participació

Els espectaculars resultats del sistema de recollida selectiva porta a porta fan que molts municipis estiguin valorant la possibilitat d’implantar-lo, ja que permet assolir uns objectius de recollida selectiva molt superiors als percentatges habituals, en rangs del 65-85%. Es tracta d’un sistema que, a més, encaixa amb el marc i objectius del PRECAT: entre d’altres beneficis, és un sistema de baixa tecnologia i permet corresponsabilitzar a l’usuari en la gestió, ja que elimina els contenidors del carrer apropant la recollida al portal, amb la qual cosa disminueix l’anonimat i es personalitza el servei.

IMG_4185

D’altra banda, també hi ha possibilitats d’augmentar l’eficiència dels sistemes de recollida amb models que identifiquen l’usuari mitjançant contenidors d’accés personalitzat a través d’una targeta o clau identificativa, o fins i tot sistemes encara més avançats que a més mesuren el volum o el pes dels residus dipositats per cada usuari (chamber systems).

Aquests nous models i instruments permeten la optimització i gestió eficient d’aquest servei bàsic i complex, en el que cal la implicació directa de molts agents (ciutadans, petits productors, empreses de recollida, ens locals…); una optimització que és clau per a què els municipis puguin incrementar la participació en el sistema de recollida, complir els objectius normatius, reduir els impactes ambientals, i fer un ús òptim dels seus recursos econòmics.

Veure per creure

En el cas especialment dels sistemes de recollida porta a porta, que requereixen d’un canvi de model important, existeix encara una certa desconeixença o, fins i tot, por al canvi per part de molts municipis a l’hora de valorar la seva implementació. No obstant, és un sistema amb beneficis comprovats i que ja no és tan incipient a Catalunya (el Porta a Porta ja funciona a més de 140 municipis catalans), a més d’estar en funcionament a molts municipis Europeus, especialment italians.

Per aquest motiu, el curs sobre Porta a Porta organitzat pel COAMB constava de visites tècniques en les quals els assistents van poder observar in situ el funcionament del sistema en diversos municipis, tant a Catalunya com a Itàlia, i resoldre els seus dubtes amb els responsables i gestors directes.

IMG_4158

Nous conceptes

Més enllà de la recollida selectiva de residus, a més, existeixen altres instruments per incentivar la reducció de la quantitat de residus generats i la separació en origen de qualitat, com el Pagament per Generació.

En la visita tècnica sobre Porta a Porta a Treviso, els assistents van poder observar a fons el funcionament d’un sistema de recollida i taxa amb pagament per generació que ja forma part de la normalitat a la regió de Vèneto (Itàlia). A casa nostra encara pot semblar un sistema agosarat, tot i que ja hi hagi exemples propers: durant el curs també es va visitar algun dels municipis que, aquí a Catalunya, tenen implementat aquest sistema de pagament, com és el cas d’Argentona, amb resultats positius que inclouen un més gran percentatge de residus recollits selectivament i unes tarifes de residus més baixes per als ciutadans que hi participen correctament.

20160505_165934

Cap al 2020

Des de fa cinc anys, Catalunya es troba estancada en un percentatge de separació selectiva de residus del 40%, pel que cal trobar solucions per poder assolir els objectius de cara al 2020.

Algunes de les possibles solucions són les que s’han proposat durant els darrers mesos a les sessions informatives i cursos en els que s’han format més de 300 persones:

  • Aconseguir que els sistemes siguin més eficients: això és possible amb els sistemes personalitzats, sistemes porta a porta i pagament per generació. També amb la introducció d’instruments de comunicació i participació avançats, l’ús de les TIC, l’aplicació de mesures de seguiment de la contracta, l’establiment d’una retribució en funció dels objectius assolits i la qualitat de recollida a les empreses que realitzen el servei, etc.
  • Enfrontar el paper estratègic dels biorresidus: una bona recollida en qualitat i quantitat de la fracció orgànica dels residus encara és un assignatura pendent en algunes zones, i a la vegada està demostrat que la bona recollida de la matèria orgànica potencia la recollida diferenciada de les altres fraccions.
  • Avançar-se al fet que portar els residus a l’abocador en relació de destinar-los a les plantes de reciclatge cada vegada tindrà un cost més elevat, ja que es preveu un increment progressiu del cànon d’abocador fins als 47€ el 2020.

Els tècnics estan preparats i formats, la voluntat i política i la corresponsabilització ciutadana hauria de fer la resta. Esperem que la formació organitzada pel Col·legi pugui contribuir en els reptes que s’aproximen.

Escola de Formació del COAMB i Comissió de Residus


Més informació:

Escola de Formació del COAMB

PRECAT , Agència de Residus de Catalunya

Guia Porta a Porta

Guia Pagament per Generació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s