El nou marc de contractació pública: per unes licitacions transparents, reals i igualitàries

Un dels principals objectius que ha de tenir tota Administració en l’esfera de la seva contractació pública és garantir l’aplicació de procediments de licitació públics, transparents, igualitaris, no discriminatoris i que assegurin una concurrència real i efectiva.

En el marc d’aquest objectiu, dues són les praxis que, a petita escala, impedeixen l’assoliment de dit objectiu i, per tant, que una determinada prestació sigui veritablement adjudicada a aquell empresari les capacitats i condicions del qual són les més avantatjoses per a l’interès públic.

Per una banda, constitueix una pràctica gens infreqüent en l’àmbit de la contractació pública el fraccionament de contractes a fi i efecte de reduir-ne l’import i, conseqüentment, de facilitar la seva adjudicació directa (els contractes de servei i de subministrament de valor estimat inferior a 18.000 €  i els contractes d’obra de valor estimat inferior a 50.000 €, qualificats com a menors, poden ser adjudicats directament).

Per l’altra, constitueix també una pràctica no desconeguda en els procediments negociats sense publicitat per raó de la quantia -aquells d’import inferior a un determinat llindar econòmic en què no es precisa cap anunci, essent suficient amb la sol·licitud de tres ofertes- la petició a l’empresari amb qui es pretén contractar de què faciliti el nom de dos empresaris “amics”. Així, amb el compromís de què aquests presentin ofertes menys competitives, es falseja la competència i es garanteix l’adjudicació del contracte a l’empresa inicialment desitjada.

És en aquest darrer cas en el qual ambientòlegs que reben encàrrecs de consultoria ambiental per part del sector públic poden haver-se vist involucrats o abocats, ja sigui “facilitant” dues ofertes addicionals no competitives o ja sigui presentant directament ofertes no competitives. Tot, amb la finalitat de no quedar exclosos de la xarxa clientelar de determinades Administracions.

Afortunadament, però, aquestes pràctiques estan en vies d’extinció. La pressió mediàtica i social en relació amb els grans casos de corrupció vinculats a la contractació del sector públic i, molt particularment, les darreres reformes legislatives, permeten asseverar que les mencionades pràctiques seran més difícils de dur a terme i de passar inadvertides.

A nivell català, el corol·lari n’és el recentment aprovat i convalidat Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (“Decret Llei 3/2016”). En efecte, i sobre la base de l’efecte directe de determinats preceptes de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública -derivat de la manca de transposició de dita Directiva a l’ordenament jurídic intern per part del legislador espanyol-, amb l’entrada en vigor del referit Decret-Llei 3/2016 desapareix la possibilitat d’endegar procediments negociats sense publicitat per raó de la quantia. És a dir, desapareix la possibilitat d’adjudicar contractes de quantia inferior a un determinat llindar econòmic sol·licitant únicament tres ofertes (“amigues” o no) sense anunci previ.

Aquesta és, al meu entendre, una novetat molt significativa que ha de permetre acabar amb les pràctiques que les Administracions públiques i els poders adjudicadors vinculats a aquestes han vingut duent a terme amb la col·laboració, per necessitat o per convicció, del sector privat.

Una novetat que ha de comportar, per als diferents ambientòlegs del país, la tranquil·litat de participar en procediments de contractació, oberts o restringits, veritablement transparents, públics i no discriminatoris, sense necessitat d’haver de ser partícips de les irregularitats de determinades Administracions.

És difícil revertir pràctiques tan consolidades en el nostre entorn però, en la meva opinió i sense caure en la ingenuïtat, d’un cert temps ençà s’estan fent les passes adequades per eradicar-les. En aquest marc, institucions com el COAMB poden contribuir activament a dita eradicació, informant i formant els seus col·legiats i adoptant les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, pugui resultar convenient adoptar.

Xavier Ruiz de Loizaga Solé

Advocat associat principal de J&A GARRIGUES, S.L.P., especialista en contractació pública.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s