El projecte Desendolla’t per al consum energètic responsable guanya el primer premi de Ciències Ambientals en la categoria de comunicació

Desendolla’t és un projecte d’estalvi energètic a les escoles impulsat pel Servei Comarcal d’Educació i l’Agència Local de l’Energia d’Osona. S’adreça a centres d’educació infantil i primària de la comarca, i en el seu primer any (curs 2012-2013) hi van participar 20 escoles. Desendolla’t promou un triple benefici: ambiental, en forma d’estalvi energètic; econòmic, en forma d’estalvi de despesa pública; i socioeducatiu, revertint als centres part dels recursos econòmics estalviats.

Desendolla't

El projecte s’ha dut a terme en sis fases:

  1. Sessions de formació amb els responsables del centres escolars assignats i instal·lació d’equips de telemesura als 20 centres.
  2. Anàlisi del consum passiu de cada centre i detecció del consum essencial. Alhora, es va sectoritzar el quadre elèctric general i es va establir un protocol de tancament i obertura.
  3. Optimització de la programació de la calefacció segons cada període de l’any i instal·lació de nous sistemes de control de la calefacció.
  4. Accions específiques a cada centre (reducció de la il·luminació dels passadissos, optimització de la tarifa o desconnexió d’ascensors que no s’utilitzen diàriament, entre d’altres).
  5. Anàlisi de les corbes diàries de consum en les hores lectives i sessions formatives amb els agents implicats.
  6. Visita d’avaluació energètica i presentació de resultats als ajuntaments.

Continua llegint