“La directiva europea sobre responsabilitat ambiental no garanteix que s’hagi de recuperar l’estat natural si no és tècnicament o econòmicament viable”

Marta Pujadas és investigadora en Ciència i Tecnologia Ambientals a l’ICTA-UAB

Quan es va començar a demanar responsabilitats ambientals a les empreses que contaminen?

En matèria d’aigües trobem legislació des de principis del segle passat que intenta regular la contaminació del medi com a conseqüència de les activitats industrials. Però com demostra el treball realitzat per la Dra. Lucia Casado (URV), fins la segona meitat del segle XX la visió de progrés del país – creixement econòmic – no ha permès que la legislació tingués algun tipus d’efectivitat. Al segle XXI, els interessos privats continuen pesant més que l’interès general, però a partir del 2004, quan es crea la directiva europea, una llei que a Espanya es va transposar el 2007, es poden demanar legalment responsabilitats ambientals a les empreses. Abans, per exigir responsabilitats ambientals i que les empreses assumissin els impactes i danys que la seva activitat ocasionava s’havia de treballar indirectament; s’apel•lava al dret civil i administratiu per compensar els danys causats a les persones o el seu patrimoni en base a l’incompliment de les condicions de les llicències ambientals fonamentalment. La directiva, en canvi, busca que les empreses que causin danys ambientals es facin responsables econòmicament de la rehabilitació del dany i la prevenció de la seva magnificació segons el principi qui contamina paga. Aquesta directiva, doncs, és la primera figura legalment forta que parla de l’assumpció de responsabilitats ambientals per part de les empreses i de la necessitat de comptabilitzar els passius ambientals causats amb l’objectiu de remeiar el recurs malmès i compensar el públic respecte les pèrdues d’aquell recurs durant el temps que el recurs ha estat minvat.

Per tant, la revolució d’aquesta directiva és que atorga al medi ambient la qualitat de subjecte de dret?

Efectivament. Fins ara només es podien reclamar danys contra persones o patrimonis, però amb la directiva del 2004 es poden demanar responsabilitats per danys al medi i ecosistemes. Continua llegint